Hvad er AutismeMidt?

AutismeMidt er ejet af autoriseret psykolog Annette Møller Nielsen, som har specialiseret sig i autismespektrumtilstande. Virksomheden har til formål at medvirke til at bringe trivsel hos børn, unge og voksne, som er berørte af autismespektrumtilstande.

AutismeMidt beskæftiger sig især med social kommunikation, at støtte elever med særlige behov i inklusionsprocesser, samt udvikling af pædagogiske redskaber.

Annette er medforfatter på det nu verdenskendte samtaleværktøj, KAT-kassen. Hendes nyeste materiale ”Aktøren”, som hun har forfattet i samarbejde med senior psykologspecialist Gun Iversen, Norge, udkommer i sommeren 2013 på Dansk Psykologisk Forlag.

AMN | Nørretorv 45 | 4100 Ringsted | Tlf. 30 52 87 69 | am@autismemidt.dk