Aktøren

Aktøren er et undervisningsprogram, som har til formål at udvikle elevens evne til at håndtere følelser og løse problemer i skolen. Materialet er primært udviklet til elever på folkeskolens mellemtrin med en autismespektrumforstyrrelse og et funktionsniveau inden for normalområdet, men kan også bruges af elever, der har lignende sociale vanskeligheder.

Materialet består af elevens arbejdsbog med 27 individuelle lektioner og en parallel lærermanual.

Programmet afsluttes med 6 gruppeøvelser, som klassens elever kan deltage i. Der er lagt vægt på, at materialet er enkelt og indbydende at anvende, og at læreprocessen er interaktiv.

Et varieret stimulusmateriale fx digte, fortællinger, filmklip, interviews og PowerPoints forsyner eleven med viden og vækker engagement. Analysematerialer i form af fx tjeklister, taktile og visuelle elementer etc. befordrer, at eleven i eget tempo kan være aktør i læringsprocessen. Endelig muliggør implementeringsmaterialer som evalueringsark, strategikort m.m., at ideer kan afprøves, og egne erfaringer vurderes.

Først tilegner eleven sig forståelse for grundlæggende emotionelle tilstande ved at identificere, analysere og håndtere gode og ubehagelige følelser. Siden bliver eleven fortrolig med komplekse begreber som humør, dagsform, trivsel og en nuanceret problemløsning.

Spændende og morsomme gruppeaktiviteter som rollespil, quiz, fælles problemløsning, film og konkurrencer sørger for, at eleven kan anvende sin nye viden og færdigheder i samspil med sine klassekammerater.

AMN | Nørretorv 45 | 4100 Ringsted | Tlf. 30 52 87 69 | am@autismemidt.dk