Forældrerådgivning

Under de rådgivende samtaler tilegner forældrene sig mere viden om barnets/den unges funktionsnedsættelse og særlige behov.

Der lægges vægt på at fremme kommunikation og socialt samspil.

Udfordrende adfærd belyses. I samarbejde med forældrene afdækkes nye handlemuligheder og pædagogiske værktøjer, som kan bidrage til barnets/den unges udvikling og trivsel.

AMN | Nørretorv 45 | 4100 Ringsted | Tlf. 30 52 87 69 | am@autismemidt.dk